Glikemia

Glikemia według definicji jest wskaźnikiem określającym stężenie glukozy we krwi. Glukoza jest cukrem prostym, będącym podstawowym źródłem energii dla większości komórek naszego organizmu. Jest niezbędna do pracy niemal wszystkich narządów, dlatego tak ważny jest jej odpowiedni poziom we krwi.

Oznaczanie stężenia cukru we krwi wykonuje się zarówno kontrolnie u osób zdrowych, jak i tych, u którychwystępują odchylenia od normy. Niebezpieczny dla zdrowia może okazać się zarówno zbyt niski poziom cukru we krwi (hipoglikemia), jak i zbyt wysoki (hiperglikemia)

Badanie poziomu glukozy jest szczególnie ważne u pacjentów obciążonych genetycznie ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 1 oraz w przypadku cukrzycy typu 2, a także insulinooporności. Badanie glikemii powinny wykonywać także kobiety w ciąży.

Do objawów mogących sugerować zaburzenia poziomu glukozy we krwi zalicza się:

wzmożone pragnienie,
częste oddawanie moczu,
nadmierny apetyt,
wzrost masy ciała,
osłabienie organizmu,
senność,
częste infekcje. 

Wykonujemy również  pobranie krwi w domu w Świdniku i Lublinie na badanie hemogloginy  glikowanej z krwi HbA1c( uwidacznia średnią wartość glikemii z ostatnich 3 miesięcy), oraz pobranie krwi na badanie krzywej cukrowej w domu.

Skip to content